Östra Nylands samservice (TYP)

Östra Nylands sektoröverskridande samservice som främjar sysselsättning (TYP) är verksam i Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Borgå, Pukkila och Sibbo.

Den sektoröverskridande samservicen är avsedd för

  • över 25-åriga arbetslösa som fått arbetsmarknadsstöd i minst 300 dagar eller som oavbrutet varit arbetslösa minst 12 månader
  • under 25-åriga unga som oavbrutet varit arbetslösa minst sex månader.

Arbets- och näringsbyrån svarar för sysselsättningen av övriga arbetslösa.

Klienterna hänvisas till servicen med en responsbedömning som antingen arbets- och näringsbyrån eller socialväsendet har gjort.

Den sektoröverskridande samservicen erbjuder rådgivning, handledning och tjänster som främjar sysselsättning.

Tjänsterna baserar sig på klientens situation och mål. Tjänsterna består av

  • utvecklande av kunnandet
  • utredning av hälsotillståndet
  • bedömning av arbetsförmågan
  • förstärkande av livshanteringen eller av erbjudande av rehabilitering.