Asemakaavaehdotus nähtävänä ja ranta-asemakaava vireille

Kaavaehdotus koskien asemakaavan muutosta, kaupunginosa 20 Liljendal, kortteli 10, Sävträsk (Krogarintie/Dunkatie), on julkisesti nähtävänä 15.3.–15.4.2018. Aineistoon pääset tästä. Teknisen lautakunnan päätöksellä on pantu vireille seuraava ranta-asemakaava: – Ranta-asemakaava, Tjuvö, Teerimäki Ranta-asemakaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on julkisesti nähtävänä 15.3.–15.4.2018. Aineistoon…

Julkipanoilmoitus

Tämä ilmoitus on julkipantu Loviisan kaupungin ilmoitustaululla, osoite: Mariankatu 12 A, 07900 Loviisa, 7.3.2018–7.4.2018.