Detaljplanförslag till påseende och en stranddetaljplan aktualiserad

Förslaget till ändring av detaljplan, stadsdel 20 Liljendal, kvarteret 10, Sävträsk (Krogarvägen/Dunkavägen), finns offentligt framlagt 15.3.–15.4.2018. Till handlingarna kommer du här. Medelst tekniska nämndens beslut har följande stranddetaljplan aktualiserats: – Stranddetaljplan, Tjuvö, Teerimäki Programmen för deltagande och bedömning, som berör…

Meddelande om anslag

Detta meddelande har anslagits på Lovisa stads anslagstavla, adress: Mariegatan 12 A, 07900 Lovisa, 7.3.2018–7.4.2018.