Liljendalin omatoimikirjaston aukioloajat 1.6.2020 lähtien

Aluehallintoviraston linjaus kirjastojen käyttöönottoon (Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä, päätös 14.5.2020) vaikuttaa Liljendalin omatoimikirjaston aukioloaikoihin seuraavasti: