Potilas- ja asiakastietojärjestelmä Apotin käyttö Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä laajenee Porvoon sairaalaan

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (HUS) on käynnissä laaja potilas- ja asiakastiedon hallintaa koskeva toiminnanuudistus. Uudistuksen ytimessä olevan Apotti-järjestelmän käyttö laajenee 1.2.2020 Porvoon sairaanhoitoalueelle. Apotin myötä kaikissa HUSin yksiköissä siirrytään yhdenmukaisempaan tapaan kirjata ja hyödyntää potilastietoja vuoden 2020 loppuun mennessä.

Kaupunginjohtajan uudenvuodentervehdys

Hyvät loviisalaiset! Vuosi 2019 on loppumassa ja uusi vuosi alkaa. On tullut aika katsoa taaksepäin ja miettiä mennyttä vuotta, mutta ennen kaikkea katsoa eteenpäin kohti tulevaa.