Loviisan kaupunki tiedottaa: Varautuminen koronavirustilanteen johdosta

Loviisan kaupunki varautuu koronavirustilanteen johdosta Suomen hallituksen ja THL:n antamien ohjeistuksien (13.3.2020) ja määräyksien mukaisesti. Tartuntariskialueelta, joksi tällä hetkellä luetaan esimerkiksi koko Eurooppa, palaavien tulee hallituksen ohjeistuksen mukaisesti sopia työhönsä paluunsa ajankohdasta ja poissaolosta yhdessä työnantajansa kanssa.

Potilas- ja asiakastietojärjestelmä Apotin käyttö Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä laajenee Porvoon sairaalaan

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (HUS) on käynnissä laaja potilas- ja asiakastiedon hallintaa koskeva toiminnanuudistus. Uudistuksen ytimessä olevan Apotti-järjestelmän käyttö laajenee 1.2.2020 Porvoon sairaanhoitoalueelle. Apotin myötä kaikissa HUSin yksiköissä siirrytään yhdenmukaisempaan tapaan kirjata ja hyödyntää potilastietoja vuoden 2020 loppuun mennessä.