Upphandlingar

Lovisa stad är en upphandlande enhet som använder en elektronisk process för anbudsförfaranden.

Anbudsgivarna hittar Lovisa stads pågående anbudsförfaranden och planerade upphandlingar i annonseringssystemet HILMA och på portalen Tarjouspalvelu. Småskaliga upphandlingar annonseras på portalen Små upphandlingar (Pienhankintapalvelu).

Vi har effektiverat våra upphandlingsrutiner genom utnyttja de samarbetsmöjligheter och ramavtalsarrangemang som lagen om offentlig upphandling möjliggör. Vi har kommit överens om samarbete bland annat med KL-Kuntahankinnat Oy och HNS-Logistik vad gäller vissa upphandlingar. Lovisa stad är delägare i KuntaPro Oy och kan därför använda sig av KuntaPro Oy:s ramavtal.

Lovisa stad önskar att så många lokala företagare som möjligt deltar i stadens konkurrensutsättningar.