Upphandlingar

Lovisa stad är en upphandlande enhet som använder en elektronisk process för anbudsförfaranden.

Anbudsgivarna hittar Lovisa stads pågående anbudsförfaranden och planerade upphandlingar i annonseringssystemet HILMA och på portalen Tarjouspalvelu. Småskaliga upphandlingar annonseras på portalen Små upphandlingar (Pienhankintapalvelu).

Vi har effektiverat våra upphandlingsrutiner genom utnyttja de samarbetsmöjligheter och ramavtalsarrangemang som lagen om offentlig upphandling möjliggör. Vi har kommit överens om samarbete bland annat med KL-Kuntahankinnat Oy och HNS-Logistik vad gäller vissa upphandlingar. Lovisa stad är delägare i KuntaPro Oy och kan därför använda sig av KuntaPro Oy:s ramavtal.

Lovisa stad önskar att så många lokala företagare som möjligt deltar i stadens konkurrensutsättningar.

Förteckning på planerade upphandlingar av Lovisa stad 2019 (uppdaterad 30.4.2019, uppdateras följande gång vecka 41)

Meddelande om tjänstekoncession

Det har inletts en rekrytering av aktörer till Societetshuset. Lovisa stad håller på att som bäst genomföra restaurering av Finlands äldsta återstående före detta societetshus i trä som blev färdigt 1863 och utvidgades 1907. Objektet ligger på adressen Drottninggatan 24.

Byggnaden är planerad av arkitekterna G. Th. P. Chiewitz och Selim A. Lindqvist Byggnaden är skyddad med lagen om skyddande av byggnadsarvet (498/2010), och den är en del av Lovisa Esplanadens byggda kulturmiljö av riksintresse (RKY). Byggnaden har senast fungerat som bibliotek, men nu kommer byggnaden att användas nästan i ursprungligt syfte. Restaureringen av byggnaden beräknas bli färdig senast före utgången av 2019 eller i början av 2020.

Objektet för upphandlingen är tjänster som erbjuds i Societetshusets fastighet. Tjänsterna ska omfatta cafétjänster, fest- och evenemangstjänster och lokaluthyrnings- och mötestjänster året runt. Med den anbudsgivare som ger det vinnande anbudet ingår man ett hyresavtal på fem (5) år med en option på fem (5) år. Målet är att festlokalens och caféets verksamhet kunde inledas så snart som möjligt efter att avtalet ingåtts.

Staden genomför upphandlingen som tjänstekoncession. Målet är att avtalet ingås 16.12.2019.

Anbud ska lämnas in via portalen Tarjouspalvelu senast 15.11.2019 klockan 12. Upphandlingsannonsen och förfrågningsunderlagen är offentligt framlagda på adressen https://tarjouspalvelu.fi/loviisa.