Loviisa-lisä

Työnantajille myönnetään Loviisa-lisää yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneen työttömän palkkaamiseen.

Loviisa-lisää myönnetään yrityksille, yhdistyksille, säätiöille ja yksityisille työantajille. Lisän myöntämisen edellytyksenä on, että työnantaja palkkaa loviisalaisen pitkäaikaistyöttömän (yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneen) työsuhteeseen ja että työ- ja elinkeinotoimisto on tätä varten myöntänyt palkkatukea. Lisää myönnetään enintään kahdeksaksi kuukaudeksi.

Vuonna 2020 Loviisa-lisä on korkeintaan 300 euroa kuukaudessa, ja sen määrä on sidoksissa tarkoitukseen varattuun määrärahaan sekä myönnettyyn palkkatuen määrään.

Kuntatukihakemus/TP012020

Kuntalisäkirje_Ohjeet

 

Tuen periaatteet ja käytännöt:

 

  1. Kaupunki tukee yrityksiä ja yhdistyksiä ainoastaan loviisalaisten pitkäaikaistyöttömien (yli 300 päivää työmarkkinatukea) työllistämisessä. Työllistämisjakson pituus tulee olla vähintään kahdeksan (8) kuukautta (35 viikkoa). Työajan viikossa tulee olla vähintään 18 tuntia, palkkaus työehtosopimuksen mukaan tai sen puuttuessa vähintään 1187 €/kk.
  2. Tuen suuruus on korkeintaan 300 € kuukaudessa ja se on sidoksissa tarkoitukseen varattuun määrärahaan sekä yrityksen, yhdistyksen taikka järjestön saamaan palkkatuen määrään.
  3. Kaupungin tukea haetaan kirjallisesti ennen työsuhteen aloittamista lomakkeella TP01/2020.
  4. Päätös tuesta toimitetaan kirjallisena hakijan ilmoittamien yhteystietojen perusteella. Jos työsuhde on alkanut ennen tukihakemuksen jättämistä, tuki voidaan harkinnan perusteella evätä. Tukea ei makseta takautuvasti.
  5. Kaupungin tuki maksetaan kuukausittain jälkikäteen laskutuksen perusteella. Laskusta tulee ilmetä laskuttajan yhteystiedot, työllistetyn nimi, työtehtävä, työaika / vko ja maksettu palkka sekä henkilösivukulut yksilöidysti.
  6. Laskutusosoite: Katso kaupungin laskutustiedot täältä. Tilaajatunnus: L113
  7. Työllistävä yritys / yhdistys sitoutuu ilmoittamaan viipymättä tuettavassa työsuhteessa tapahtuvista muutoksista. Perusteetta maksettu tuki voidaan periä takaisin.