Ekonomiskogar

Landsbygdsenheten sköter Lovisa stads ekonomiskogar. Områden som sköts som ekonomiskog finns knappt 2000 hektar.

Skogen är indelad i ca 700 skötselfigurer. Ekonomiskogens livscykel börjar och slutar med en förnyelseavverkning. Förnyelsen sker via fröträd, plantering, sådd eller kombination av dessa. Fröträd används mest på karg tall mark och plantering på bördig gran mark. Vid plantering planteras minst 1900 nya träd per hektar.

Efter förnyelsen säkras den nya trädgenerationens tillväxt genom att avlägsna för rikligt gräs och sly. Detta arbete görs utan kemisk bekämpning. Då trädbeståndet är 25-40 år gammalt gallras det första gången. Skogen gallras efter det ännu 1–3 gånger, innan den förnyas.

Då du rör dig i stadens skog gäller samma rättigheter och skyldigheter som i alla andra skogar. Du kan plocka svamp och bär, och då använda vägarna. Följ anvisningar och förbud. Vägarna använder du på egen risk. Vägarna är ämnade för virkestransporter och en personbil håller nödvändigtvis inte ihop. Parkera bilen utanför vägområdet, virkestransporterna behöver mycket utrymme. Skräpa inte ner! Fordon får inte användas i terrängen.

Jakträttigheterna är uthyrda åt lokala jaktlag.

 

Vill du till exempel samla ved från hyggen för eget bruk kan du kontakta oss eller fylla i blanketten och skicka den till oss.

Vedblankett