Ekonomiskogar

Landsbygdsenheten sköter Lovisa stads ekonomiskogar.

Vill du till exempel samla ved från hyggen för eget bruk kan du kontakta oss eller fylla i blanketten och skicka den till oss.

Vedblankett 2017