Förskola och grundläggande utbildning

I förskolan får barnet färdigheter som motiverar och underlättar inlärningen av nya saker.

Färdigheterna för arbetande i grupp utvecklas i en trygg tillväxtmiljö. Förskoleundervisningen är en del av skolans verksamhet.

I den grundläggande utbildningen betonas grundfärdigheter och företagsamhet. En stark självkänsla, individuellt kunnande och en bred allmänbildning är det som i framtiden förutsätts av varje samhällsmedlem.