Läroplan

Den nya läroplanen för årskurserna 1-6 togs i bruk i augusti 2016. För årskurserna 7-9 en ny läroplan i bruk stegvis åren 2017, 2018 och 2019.

I läroplanen beslutar man om fostrings- och undervisningsarbetet för den grundläggande utbildningen, preciserar de mål och innehåll som fastslagits i grunderna och preciserar övriga frågor som anknyter till ordnandet av utbildningen.

Kommunen bär ansvaret för att utarbeta och utveckla läroplanen. Utbildningsstyrelsen ger grunder för läroplanen. På basis av dessa utarbetas den lokala läroplanen.