Atomitien liittymän asemakaava

Asemakaava, kaupunginosa 10, Ulriika - Määrlahti, Atomitien liittymän alue, Pietarintie

Suunnittelualue sijaitsee kaupunginosassa 10 Ulriika-Määrlahti, Loviisan itäisen liittymän kaavoitetun teollisuusalueen ja Pietarintien eteläpuolella. Kaavoitettava alue on metsäaluetta. Asemakaava koskee osia Loviisan kaupungin omistamista kiinteistöistä 434-405-1-33 ja 434-401-6-69.

Sisko Jokinen
kaavasuunnittelija

 

Kaavaluonnos nähtävillä 2.12.2022-9.1.2023

Kaavakartta.pdf

Kaavaselostus.pdf

Luontoselvitys.pdf

Lepakkoselvitys.pdf

Tiivistelmä lepakkoselvitys.pdf

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 17.12.2021 – 17.1.2022

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)