Valkon alueita

Valkon alueiden asemakaava ja asemakaavan muutos.

Kaavaluonnos on ollut nähtävillä loka-marraskuussa 2009.

osallistumis- ja arviointisuunnitelma.pdf

aluerajaus.pdf

kaavaluonnos.pdf

kaavaselostus.pdf

kaavaselostuksen liitteet.pdf

havainnekuva.pdf