Asemakaavoitus

Asemakaavoitus-sivuilta löydät tietoa Loviisan asemakaavoitukseen liittyvistä asioita. Sivuilta löytyy tietoja ajankohtaisista vireillä olevista asemakaavahankkeista sekä hyväksyttyjen asemakaavojen ja kaavanmuutosten kaavakartat vuodesta 2009 alkaen. Tätä vanhempien asema- tai rakennuskaavojen tietoja voit kysyä Loviisan kaupungin asiakaspalvelupiste Lovinfosta.

Alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten laaditaan asemakaava, jonka tarkoituksena on osoittaa tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten ja ohjata rakentamista ja muuta maankäyttöä paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan, hyvän rakentamistavan, olemassa olevan rakennuskannan käytön edistämisen ja kaavan muun ohjaustavoitteen edellyttämällä tavalla. (Maankäyttö- ja rakennuslaki, § 50)

Asemakaavoja laaditaan sekä kaavoitus- ja arkkitehtitoimiston omana työnä että teetetään ulkopuolisilla konsulttitoimistoilla. Kaupungin kaavoittajana kaupunginarkkitehti ohjaa ja valvoo kaikkien kaavanlaatijoiden työtä. Asemakaava on perusta rakennuslupien myöntämiselle ja kaava-alueen muulle toiminnalle.

Kaavoitusprosessit:

Kaavoitusprosessi_Asemakaava