Asemakaava ja asemakaavan muutos, Panimonmäen lähialueet (aurinkoenergia)

Asemakaava ja asemakaavan muutos, kaupunginosat 1 Pohjoistulli, 2 Itätulli ja 6 Uusikaupunki, Panimonmäen lähialueet (aurinkoenergian sijoittaminen)

Suunnittelualue sijaitsee Panimonmäen läheisyydessä rajautuen idästä Loviisanjokeen, pohjoisesta Ohikulkutiehen Vt7 ja lännestä ja lounaasta vanhaan teollisuusalueeseen.  Asemakaavan muutos koskee seuraavien kiinteistöjen osia 434-405-1-33, 434-401-6-69 sekä osaa 434-401-2-8.

Klaus Seppänen
kaavasuunnittelija

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 20.1-20.2.2023

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma.pdf