Asemakaavan muutos, Aleksanterinkatu/Lukkarinkuja

Aleksanterinkadun asemakaavamuutos, Kaupunginosa 3 Vanhakaupunki, kortteli 325 ja korttelin osa 302.

Suunnittelualue sijaitsee Loviisan keskustassa Aleksanterinkadun ja Lukkarinkujan välissä. Alueen
pohjoispuolta rajaa Linnankuja ja eteläosaa Pengermäkatu. Luoteessa alue rajautuu Lukkarinkujaa reunustavaan Bongan linnan puistoon ja lounaassa Myllyharjun virkistysalueeseen. Suunnittelualue on kooltaan noin 1,1 ha. Asemakaavan nimi on Aleksanterinkadun asemakaavamuutos. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa tonttien 24, 36 ja 37 osoittaminen tehokkaampaan asuinkäyttöön.Tavoitteena on Loviisan keskustan elävöittäminen säilyttämällä liiketilat Aleksanterinkadun katutasossa sekä luomalla uusia asuntoja keskustaan.

Kaavaluonnos Aleksanterinkatu/Lukkarinkuja nähtävillä 18.3-18.4.2022

 

Asemakaavaluonnoksen asiakirjat:

Kaavaselostus.pdf

Kaavakartta.pdf

Asemakaavaluonnoksen liitteet:

Liite 1 Rakennushistoriallinen selvitys.pdf

Liite 2 Bongan linna rakennushistoriallinen selvitys.pdf

Liite 3 Muistio.pdf

Liite 4 Maaperä- ja pohjavesitutkimukset, osa 3 Panionmäki-Myllyharju.pdf

Liite 5 Hankesuunnitelma tontti 24.pdf

Liite 6 Hankesuunnitelma tontit 36 ja 37.pdf

Muuta aineistoa:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma.pdf