Anhängiga detaljplaneringsobjekt

Loviisassa on vireillä useita asemakaavahankkeita. Aktiivisesti työstettävien hankkeiden viimeisimmät vaiheet ja nähtävillä olevat tai olleet asiakirjat selviävät näiltä sivuilta. Nähtävilläoloaikana asiakirjat ovat nähtävillä myös kaupungin virallisella ilmoitustaululla Lovinfossa.