Aamu- ja iltapäivätoiminta

Sivistystoimi pyrkii järjestämään aamu- ja iltapäivätoimintaa jokaisen alakoulun yhteyteen.

Tilapäiset muutokset koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuihin:

 • Mikäli lapsi ei ole osallistunut toimintaan poikkeustilan alkamisen jälkeen (18.3.2020 alkaen), peritään maaliskuusta puolikas toimintamaksu.
 • Jos lapsi ei ole osallistunut toimintaan 17.3.2020 jälkeen, maksua ei tämän päivämäärän jälkeen peritä.
 • Mikäli lapsi osallistuu aamu- ja/tai iltapäivätoimintaan, peritään normaalit maksut. Läsnäolopäivät ja -ajat on ilmoitettava toimintapaikkaan.

 

Haku aamu- ja iltapäivätoimintaan lukuvuodeksi 2020-2021 on 3.2.-19.4.2020

Huom! Toiminta voidaan järjestää myös muiden palveluntarjoajien kanssa esim. seurakunta.

Tietoa toiminnasta perittävistä maksuista ja irtisanomisesta 1.8.2020 alkaen

Koulutuspäällikkö päättää toimintapaikoista hakuajan päätyttyä. Päätös lähetetään Wilman kautta huoltajille kesäkuussa. Päätös riippuu siitä, kuinka monta lasta on ilmoitettu toimintaan. Lapsia tulee hakuaikana ilmoittautua iltapäiväkerhoon vähintään 7 ja aamutoimintaan vähintään 10, jotta oma ryhmä käynnistetään.

Hakeminen ja irtisanominen

Hakeminen, irtisanominen ja muutokset kerhoaikaan tehdään aina kirjallisesti Wilmassa

 • Kirjaudu Wilmaan osoitteessa https://loviisa.inschool.fi . Valitse yläreunan valikoista ”Hakemukset ja päätökset”.
 • Oikeassa yläkulmassa on otsikon ”Tee uusi hakemus” alla sininen teksti
 • IP Hakemus iltapäivätoimintaan
 • AP Hakemus
 • Jos sinulla on useita lapsia koulussa, tarkista, että lomakkeella olevat oppilaan tiedot koskevat sitä lasta, jolle haet toimintapaikkaa.
 • Täytä hakemus huolellisesti.
 • Muista lopuksi painaa painiketta ”Tallenna tiedot” näytön oikeassa ylälaidassa. Tällöin ruudulle tulee ilmoitus ”Tiedot on nyt tallennettu” ja hakemus siirtyy Sivistyskeskukseen käsiteltäväksi.
 • Mikäli suostut sähköiseen tiedoksiantoon Wilman kautta, tulee päätös näkyviin otsakkeen ”Hakemukset ja päätökset” alle ”Päätökset”-välilehdelle. Tästä ei tule erillistä ilmoitusta.

 

Ensisijaisesti paikan saavat

 • ensimmäisen luokan oppilaat
 • pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin siirretyt oppilaat
 • erityisen tuen piiriin siirretyt 3.–6. luokan oppilaat.

Toissijaisesti paikan saavat

 • toisen luokan oppilaat.

Irtisanomisaika on yksi kalenterikuukausi. Jos paikan irtisanoo, sopimus päättyy seuraavan kalenterikuukauden lopussa.

Toimintaperiaatteita

Toiminta on maksullista ja sisältää ohjatun toiminnan, välipalan ja vakuutuksen.
Tietoa toiminnasta perittävistä maksuista ja irtisanomisesta 1.8.2020 alkaen (pdf)

Kerhoissa järjestetään toimintaa kaupungin aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman (pdf) mukaisesti.

Loviisan hallintosäännön mukaan kasvatus- ja sivistyslautakunta hyväksyy koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan vuosisuunnitelman sekä päättää koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan valinta- ja maksuperusteista.

Toiminnasta vastaa koulutuspäällikkö. Koordinaattori on vastuussa käytännön järjestelyistä ja koulujen johtajat tai rehtorit toimivat henkilökunnan lähiesimiehinä.

Hakemus on mahdollista tehdä Lovinfon (osoite Mariankatu 12 A) asiakaspäätteellä. Asiakaspalvelu on avoinna ma–pe klo 9–16, puh. 019 555 555.