Morgon- och eftermiddagsverksamhet

Bildningsväsendet strävar efter att ordna morgon- och eftermiddagsverksamhet i anslutning till varje lågstadieskola.

Ansökningstiden till morgon- och eftermiddagsverksamheten för läsåret 2023-2024 är 30.1-10.4.2023

Ansökan och uppsägning

Ansökan, uppsägning och ändringar i klubbtiderna görs alltid skriftligt på Wilma. Logga in på Wilma på adressen https://loviisa.inschool.fi . Välj från övre balken ”Ansökningar och beslut”.

 • I högra övre hörnet finns under rubriken ”Gör en ny ansökan” med blå text:
 • EV Ansökan till eftermiddagsverksamhet
 • MV Ansökan till morgonverksamhet
 • ifall du har flera barn i skolan, kontrollera att ansökan gäller det barn som behöver plats
 • Fyll i ansökan noggrant.
 • Kom ihåg att trycka på ”Spara” uppe till höger på skärmen. På skärmen kommer det fram texten ”Uppgifterna har nu sparats” och ansökan förflyttas till centralen för bildning och välfärd för behandling.
 • Om du godkänt elektronisk delgivningen syns beslutet under rubriken ”Ansökningar och beslut” på mellanbladet ”Beslut”. Du får inget skilt meddelande om det.

Lovisa stad erbjuder morgon- och eftermiddagsverksamhet inom den grundläggande utbildningen för skolornas elever i årskurs ett och två och för elever i årskurs 3–6 vilka är överförda till särskilt stöd.

Plats beviljas i nedanstående ordning till

 • elever i årskurs ett
 • elever som är överförda till förlängd läroplikt
 • elever i årskurs 2–6 vilka är överförda till särskilt stöd
 • elever i årskurs två.

I första hand antar vi den egna skolans elever och dem som ansökt om en plats under ansökningstiden.

Uppsägningen ska göras skriftligt. Ifall platsen sägs upp, upphör avtalet i slutet av följande kalendermånad. Ifall platsen sägs upp innan verksamheten inleds träder uppsägningen i kraft omedelbart och ingen avgift tas ut. Ett avtal som sagts upp i augusti efter att verksamheten inletts upphör vid utgången av augusti. Ifall två månaders avgifter är obetalda, sägs platsen upp från början av den tredje månaden och avgiften går till utsökning.

Verksamhetsprinciper

Verksamheten är avgiftsbelagd och den inkluderar styrd verksamhet, mellanmål och försäkring.

 • Månadsavgiften för morgonverksamheten är 50 euro från klockan 7.00 tills skoldagen börjar.
 • Månadsavgiften för eftermiddagsverksamheten fram till klockan 16 är 70 euro.
 • Månadsavgiften för eftermiddagsverksamheten fram till klockan 17 är 80 euro.
 • För augusti och januari tar vi ut halva avgiften, alltså 25 euro, 35 euro eller 40 euro.

Månadsavgiften faktureras i efterhand. Fakturorna för augusti och september samt januari och februari sammanslås till en faktura.

Verksamheten i klubbarna ordnas i enlighet med stadens Verksamhetsplan för morgon- och eftermiddagsverksamheten.

Enligt Lovisa stads förvaltningsstadga godkänner nämnden för fostran och bildning årsplanen för skolelevernas morgon- och eftermiddagsverksamhet och beslutar om val- och avgiftskriterierna för skolelevernas morgon- och eftermiddagsverksamhet.

Obs! Verksamheten kan även ordnas tillsammans med andra producenter, till exempel med församlingen.

Utbildningschefen beslutar årligen om verksamhetsställena efter att ansökningstiden gått ut. Det skriftliga beslutet skickar vi för kännedom till vårdnadshavarna i juni. Beslutet beror på antalet barn som anmälts till verksamheten. Minst sju barn under ansökningstiden skall vara anmälda till verksamheten för att en egen grupp kan starta. 

Utbildningschefen ansvarar för verksamheten. Koordinatorn är ansvarig för de praktiska arrangemangen och skolföreståndarna och rektorerna är närchefer för personalen.

Du kan göra din ansökan på kundterminalen på Lovinfo (adress Mariegatan 12 A). Kundbetjäningen är öppen måndagar till fredagar 9–16, tfn 019 555 555.

Utvärdering av verksamheten

En enkät för utvärdering av morgon- och eftermiddagsverksamheten skickas till vårdnadshavarna i mitten av verksamhetsperioden, senast i januari.

Utvärderingen görs för att främja och utveckla förverkligandet av de för morgon- och eftermiddagsverksamheten uppställda målen.

Resultat av enkät om morgon- och eftermiddagsverksamheten i Lovisa av läsåret 2021-2021 morgon_eftis2020-2021