Osallisuutta osallistumalla – vastaa kyselyyn osallisuudesta

Loviisan kaupunki on laatimassa osallisuusohjelmaa. Osallisuusohjelmassa on tarkoitus esittää keinoja osallistaa ja kehittää Loviisaa sekä kuntalaisten että kuntaorganisaation näkökulmasta. Tavoitteena on, että Loviisassa on aktiivisia ja osallistuvia asukkaita ja yrittäjiä.