Lovisa stads växelprogram uppdateras onsdagen 22.2.2023

Lovisa stads växelprogram uppdateras onsdagen 22.2.2023. Uppdateringen medför inga förändringar för kunderna, telefonnumret till växeln är fortfarande 019 555 1. Det kan dock stundvis förekomma störningar i telefontrafiken på onsdagen.

Ny Morjens-tidning publicerad 2.12.2022

Nu hastigt till postlådan för att fiska upp en pinfärsk Morjens-tidning! Tidningen har delats ut idag 2.12.2022. Nästa vecka finns tidningen även i Lovinfo och på biblioteken.

Eventuella fördröjningar i tjänsten från och med 26.10.2022 på grund av uppdatering av Lovisas patientdatasystem

Lovisa hälsovårdscentral uppdaterar patientdatasystemet från och med 26.10.2022. Detta medför eventuella fördröjningar i tjänsten bland annat vad gäller mottagningen och mottagningen för brådskande vård samt förnyande av recept åtminstone under resten av veckan. Vi beklagar eventuella olägenheter som uppdateringen medför och ber om förståelse av kommuninvånare.