Kasvihuonetalo ja muut valinnat Asuntomessuille Loviisassa 2023

Vuonna 2023 Loviisan Kuningattarenrannalla pidettävien Asuntomessujen pientalojen ja osa yhtiömuotoisten tonttien rakentajat on valittu. Laaturyhmällä on ollut ennätyksellinen määrä hakemuksia käsiteltävänään. Rakentajavalinnat vahvistettiin torstaina 10.6.2021 Asuntomessutoimikunnan kokouksessa.

Kiinteistötietojen tarkistusprojekti

Loviisan alueella on paljon rakennuksia, joista ei ole tietoja kaupungin rakennusrekisterissä, Verohallinnolla tai väestötietojärjestelmässä. Lisäksi on rakennuksia, joiden tiedot ovat virheellisiä. Nämä rakennukset ovat esimerkiksi sellaisia, joiden rakentamiseen ei aikoinaan ole tarvinnut hakea rakennuslupaa.

Koko kunnan kattava uusi korkeusjärjestelmä ja kartta-aineisto

Loviisa siirtyy N2000-korkeusjärjestelmään helmikuun 2021 viimeisellä viikolla. N2000-järjestelmä on ensimmäinen koko kaupungin kattava, yhtenäinen korkeusjärjestelmä. Muutos näkyy tulevissa asemakaavoissa ja kaupungin karttapalvelun kartoissa. Uusi korkeusjärjestelmä vaikuttaa muun muassa rakentamiseen. Missä tahansa toiminnassa, jossa hyödynnetään maaston korkeustietoa, on hyvä ottaa huomioon korkeusjärjestelmän muutos.

Kaupungin henkilöstön lomautusten vaikutukset kaupungin palveluihin syksyllä 2020

Osana Loviisan kaupungin vuosille 2020–2022 laadittua ja kaupunginvaltuuston 9.7.2020 hyväksymää talouden tasapainottamisohjelmaa kaupungin henkilöstöä lomautetaan kahdeksi viikoksi syksyn 2020 ja kevään 2021 aikana. Lomautukset eivät koske ympärivuorokautisen hoidon parissa työskenteleviä ja keväällä koronakriisin takia töiden keskeytyksessä olleiden työntekijöiden palkattomien päivien määrä vähennetään lomautuspäivistä.