Kommentoi kulttuurin ja kulttuurimatkailun edistämisohjelman luonnosta

Kaupunginhallitus (10.2.2020 § 29) perusti monialaisen työryhmän valmistelemaan ehdotusta kaupunginhallitukselle vapaaehtoisten kulttuuripoliittisen ohjelman 2015–2020 ja Matkailun Action Plan 2014–2020 yhdistämiseksi. Kommentoi työryhmän luonnosta kulttuurin ja kulttuurimatkailun edistämisohjelmaksi viimeistään tiistaina 8.12.2020.

Osallisuutta osallistumalla – vastaa kyselyyn osallisuudesta

Loviisan kaupunki on laatimassa osallisuusohjelmaa. Osallisuusohjelmassa on tarkoitus esittää keinoja osallistaa ja kehittää Loviisaa sekä kuntalaisten että kuntaorganisaation näkökulmasta. Tavoitteena on, että Loviisassa on aktiivisia ja osallistuvia asukkaita ja yrittäjiä.