Hyvinvointikyselyyn vastattiin ahkerasti Loviisassa ja Lapinjärvellä

Loviisan kaupunki ja Lapinjärven kunta toteuttivat ensimmäisen hyvinvointikyselynsä keväällä 2021. Kun kysely tänä vuonna toteutettiin toisen kerran, Loviisan osallistujamäärä nousi 186:sta 478:aan ja Lapinjärven 41:stä 121:een. Nuorten vastausmäärän nostamiseen tehty panostus kantoi myös hedelmää: tänä vuonna 45 prosenttia loviisalaisista vastaajista oli alle 18-vuotiaita ja vastaavasti lapinjärveläisistä 25 prosenttia, mikä on moninkertainen osuus viime vuoteen verrattuna.

Loviisan terveysaseman vastaanottotoiminnassa poikkeavuuksia 11.–14.4.2022

Johtuen useista hoitohenkilökunnan sairaustapauksista, on terveysaseman toiminta tällä viikolla poikkeavaa. Kiireelliset potilastapaukset hoidetaan normaalisti, mutta vastaanottotoimintaa joudutaan mahdollisesti supistamaan. Pahoittelemme tilanteesta mahdollisesti aiheutuvia hankaluuksia. Vastaanotto on kiinni pitkäperjantaina 15.4.