Villekulla daghem

Villekulla daghem är ett svenskspråkigt daghem i hjärtat av Lovisa.

Svenskspråkig samvaro med barnet i fokus

Daghemmet består av två byggnader: Villa Villekulla och Muminhuset. Daghemmet har fem heldagsgrupper och en lekklubb. Här finns det plats för cirka 100 barn.