Villekulla daghem

Villekulla daghem är ett svenskspråkigt daghem i hjärtat av Lovisa.

Samvaro med barnet i fokus

Villekulla daghems småbarnspedagogiska tyngdpunkt är i olika kommunikations- och utrrycksfärdigheter. Det är viktigt att barnen upplever att de blir hörda och att deras initiativ blir bemötta. Den språkliga uttrycksförmågan stimuleras och personalen använder språket på ett mångsidigt sätt tillsammans med barnen i olika situationer. Barnen får bekanta sig med musikaliska, visuella och kroppsliga uttrycksförmågor på ett kreativt sätt.