För arbetslösa

Stadens enheter anställer årligen kring 40 personer med sysselsättningsanslag.

I första hand sysselsätter vi personer som varit arbetslösa länge och unga personer som arbetskraftsbyrån beviljar lönesubvention för.

Villkoren till att du ska få lönesubvention preciseras av arbets- och näringsbyrån. Jobbcoachen på den Vägglösa verkstaden fattar tillsammans med enheten i fråga beslut om att få till stånd ett anställningsförhållande.