Päiväkodit

Loviisassa on yhdeksän kunnallista päiväkotia, joissa tarjotaan varhaiskasvatusta alle kouluikäisille lapsille.

Päiväkodeissa varhaiskasvatusta järjestetään perheiden tarpeen mukaan joko kokopäiväisenä tai osapäiväisenä. Lapsiryhmien koko vaihtelee lasten iän ja erityistarpeiden mukaan. Päiväkodissa varhaiskasvatuksen toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa pedagogisen koulutuksen saanut henkilöstö.

Päiväkotien aukioloaika on yleensä klo 6.30 – 17.00. Aukioloajat voivat vaihdella päiväkotikohtaisesti. Tarkempaa tietoa saa päiväkotien omilta sivuilta sekä yksiköiden päiväkodinjohtajilta (Läntinen alue: Hembackan päiväkoti, Isnäsin päiväkoti ja Koskenkylän päiväkoti. Itäinen alue: Määrlahden päiväkoti, Rauhalan päiväkoti, Ruukin päiväkoti, Tesjoen päiväkoti, Valkon päiväkoti ja Villekulla daghem). Ilta-, yö- ja viikonloppuaikaan toimivaa varhaiskasvatusta järjestetään niiden perheiden lapsille, jotka sitä vanhempien työn tai opiskelun takia tarvitsevat. Tesjoen päiväkoti tarjoaa iltahoitoa arkipäivisin kello 22 asti ja Koskenkylän päiväkoti vuorokauden ympäri, myös viikonloppuisin.

Varhaiskasvatuksessa aloittaminen

Lapset reagoivat yksilöllisesti varhaiskasvatuksen aloittamiseen.

Lapsen sopeutumiseen vaikuttavat muun muassa

– lapsen ikä
– aikaisemmat hoito- ja erokokemukset
– hoitopäivän pituus
– lapsen temperamentti
– vanhempien luottamus henkilökuntaan.

 

Voidaksemme parhaalla mahdollisella tavalla kohdata lapsenne ja luoda edellytykset turvalliselle ja mukavalle varhaiskasvatuksen aloitukselle panostamme seuraaviin osa-alueisiin:

  • Omahoitajuus. Jokaiselle lapselle osoitetaan omahoitaja. Hoitajan tärkeimpänä tehtävänä on olla läsnä lapsen ensimmäisinä hoitopäivinä, tutustua lapseen ja lohduttaa, jos jokin huolettaa lasta.
  • Kotikäynti. Kotikäynti antaa teille vanhemmille ainutlaatuisen mahdollisuuden kertoa lapsestanne. Lapsenne saa kohdata omahoitajan ensimmäisen kerran hänelle tutussa ja turvallisessa ympäristössä. Omahoitajalle kotikäynti tarjoaa arvokasta tietoa sekä mahdollisuuden luottamuksellisen suhteen rakentamiselle teihin ja lapseenne.
  • Pehmeä lasku. Pehmeän laskun aikana lapsenne tutustuu kanssanne päiväkotiin. Sen pituus voi vaihdella viikosta kahteen riippuen lapsenne tarpeesta ja persoonallisuudesta. Pehmeä lasku on ensisijaisesti lastanne varten, jotta hän tuntisi olonsa olonsa turvalliseksi päiväkodissa ja saisi harjoitella olemaan erossa teistä vanhemmista. Te taas saatte tutustua päiväkodin päivittäiseen toimintaan ja rutiineihin.