Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelijat aloittavat työnsä

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) on asetettu Porvoon kaupunginhallituksen toimesta. Väliaikainen valmistelutoimielin kokoontui ensimmäisen kerran tiistaina 24.8.2021 ja valitsi puheenjohtajakseen Porvoon kaupungin sosiaali- ja terveysjohtaja Ann-Sofie Silvennoisen ja varapuheenjohtajakseen Sipoon sosiaali- ja terveystoimenjohtaja Leena Kokon.

Haddom skola siirtyy Generalshagens skolan yhteyteen ensi lukuvuodeksi

Haddom skolan koulutoiminta siirtyy lukuvuodeksi 2021–2022 Loviisan keskustassa sijaitsevan Generalshagens skolan yhteyteen omana yksikkönään. Osa oppilaista saa opetusta Generalshagens skolan ensimmäisessä kerroksessa ja osa koulun pihaan siirrettävässä parakkirakennuksessa. Kasvatus- ja sivistyslautakunnan ruotsinkielinen koulutusjaosto päätti asiasta yksimielisesti 29.6.2021 esittelijän muutetun ehdotuksen mukaisesti.

Esitys ruotsinkieliselle koulutusjaostolle: Haddom skola Tekstiilitaloon lukuvuodeksi 2021–2022

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan ruotsinkielinen koulutusjaosto käsittelee 29.6.2021 Haddom skolan koulutoiminnan järjestämistä. Päätösesityksen mukaan Haddom skolan oppilaille annettaisiin opetusta Kuggomin perinnekeskuksen Tekstiilitalon tiloissa lukuvuoden 2021–2022 ajan. Ratkaisevaa on kuitenkin rakennuksesta tilatun kuntokartoituksen tulos, jonka on luvattu valmistuvan viikolla 25.

Villekulla daghemin toiminta siirtymässä väistötiloihin

Loviisan kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan maanantaina 7.6.2021 Loviisan keskustassa sijaitsevan Villekulla daghemin tilajärjestelyjä. Ehdotuksena on, että Villekulla daghemin kiinteistöä ei ryhdytä korjaamaan korkeiden kustannuksien ja rakennuksen toiminnallisten puutteiden takia. Päiväkodin toiminnan esitetään siirtyvän syksyllä 2021 määräaikaisiin väistötiloihin Generalshagens skolan viereen.

Ruotsinkielinen koulutusjaosto ottaa kantaa Haddom skolan koulutoiminnan järjestämiseen 2.6.2021

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan ruotsinkielinen koulutusjaosto käsittelee kokouksessaan 2.6.2021 Haddom skolan koulutoiminnan järjestämistä syyslukukauden alusta 2021 lähtien. Ehdotuksena on, että Haddom skola lakkautetaan 1.8.2021 alkaen ja oppilaille osoitetaan toinen lähikoulu oppilaaksiottoalueelta. Ehdotuksessa painotetaan pitkäaikaisen ja kestävän ratkaisun löytämistä Haddom skolan koulujärjestelyihin.