Esitys ruotsinkieliselle koulutusjaostolle: Haddom skola Tekstiilitaloon lukuvuodeksi 2021–2022

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan ruotsinkielinen koulutusjaosto käsittelee 29.6.2021 Haddom skolan koulutoiminnan järjestämistä. Päätösesityksen mukaan Haddom skolan oppilaille annettaisiin opetusta Kuggomin perinnekeskuksen Tekstiilitalon tiloissa lukuvuoden 2021–2022 ajan. Ratkaisevaa on kuitenkin rakennuksesta tilatun kuntokartoituksen tulos, jonka on luvattu valmistuvan viikolla 25.

Villekulla daghemin toiminta siirtymässä väistötiloihin

Loviisan kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan maanantaina 7.6.2021 Loviisan keskustassa sijaitsevan Villekulla daghemin tilajärjestelyjä. Ehdotuksena on, että Villekulla daghemin kiinteistöä ei ryhdytä korjaamaan korkeiden kustannuksien ja rakennuksen toiminnallisten puutteiden takia. Päiväkodin toiminnan esitetään siirtyvän syksyllä 2021 määräaikaisiin väistötiloihin Generalshagens skolan viereen.

Ruotsinkielinen koulutusjaosto ottaa kantaa Haddom skolan koulutoiminnan järjestämiseen 2.6.2021

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan ruotsinkielinen koulutusjaosto käsittelee kokouksessaan 2.6.2021 Haddom skolan koulutoiminnan järjestämistä syyslukukauden alusta 2021 lähtien. Ehdotuksena on, että Haddom skola lakkautetaan 1.8.2021 alkaen ja oppilaille osoitetaan toinen lähikoulu oppilaaksiottoalueelta. Ehdotuksessa painotetaan pitkäaikaisen ja kestävän ratkaisun löytämistä Haddom skolan koulujärjestelyihin.

Lapsiystävällinen kunta – Loviisan kaupunki kysyy lapsilta ja nuorilta turvallisuudesta ja hyvinvoinnista

Loviisan kaupunginvaltuusto päätti 21.11.2018 hakea Lapsiystävällinen kunta -toimintamallin kehittämistyöhön. Suomen Unicef on hyväksynyt Loviisan kaupungin yhteistyökumppanikseen. Lapsiystävällinen kunta -malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja UNICEFin kansainväliseen Child Friendly Cities -malliin. Lasten oikeuksien sopimus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita lapsia ja nuoria.

Kouluruoka jaetaan etäopetuksessa oleville oppilaille

Perusopetuksen luokka-asteilla 7–9 ja lukioissa siirrytään 12.4.2021 etäopetuksesta vuorotteluopetukseen, eli vuorottelemaan lähi- ja etäpetusta siten, että koulussa voi olla kerralla enintään kaksi kolmasosaa oppilaista ajalla 12.4.–7.5.2021.