Femton Lovisaungdomar prövar på arbetslivet i nytt koncept

Femton Lovisaungdomar får 13–17.6.2022 smaka på arbetslivet under Lovisas ungdomstjänsters läger Hunttins vecka. Passa på att besöka ungdomarnas café och cykelverkstad på torget samt biltvättsservicen nära motorvägen. Båda är öppna tisdag till torsdag klockan 10–14.

Småbarnspedagogiken i Lovisa deltar i studie om fysisk aktivitet, skärmtid och sömn

Småbarnspedagogiken i Lovisa är med i studien SUNRISE Finland. Studien är en del av en internationell studie som kartlägger hur 3- och 4-åriga barn runt hela världen uppnår Världshälsoorganisationens (WHO) rekommendationer för fysisk aktivitet, skärmtid och sömn i tidig ålder. I Finland finansieras studien av Utbildnings- och kulturministeriet, och studien koordineras av Folkhälsans forskningscentrum.

Lovisas lekparker har årsgranskats och fått bättre webbplats

Runtom i Lovisa finns sammanlagt 21 lekparker. Årsgranskningen efter vintern är nu utförd i samtliga lekparker. Fast man ännu väntar på reservdelar för enstaka utrustning, är all utrustning i sådant skick att det är fritt fram att leka. Samtidigt har informationen om parkerna på adressen loviisa.fi/sv/lekparker uppdaterats med bilder och bättre beskrivningar.

Rivningen av Isnäs skola inleddes 19.4.2022

Uppdaterad 20.4.2022 klockan 13.43.
Rivningen av Isnäs skolas byggnad från 1970-talet inleddes 19.4.2022. Finsk- och svenskspråkiga elever samsas för tillfället om klassrummen i den finska Isnäsin koulu från 1900-talets början. På gården utanför är daghemmet inhyst i baracker. Under våren och sommaren installeras en skolmodul som Lovisa stad redan äger och enligt plan skall de svenskspråkiga eleverna flytta till modulen i augusti.

Lovisa stad bjuder in till byakväll i Pernå 5.5.2022 – Delta och påverka!

Årets första byakväll ordnas torsdag 5.5 klockan 18–20 i Pernå kyrkby på föreningshuset Höganås, Höganåsvägen 25, 07930 Pernå. Byakvällarna erbjuder en möjlighet att ställa frågor och åsikter direkt till stadens representanter. Dessutom får du höra nyheter om aktuella frågor som gäller stadsorganisationen och Pernå. Välkommen på kaffe och att träffa stadens representanter! Du kan också delta i byakvällen på distans.

Plan för ny skateboardpark i centrum behandlas av nämnden för fostran och bildning 23.3.2022

På nämnden för fostran och bildnings möte 23.3.2022 behandlas ett förslag att bygga en skateboardpark, en samlingsplats med telefonladdare och tak samt en graffitivägg i närheten av Lovisavikens skola. Vidare fastlås elevupptagningsområdena för nästa läsår på mötet där Haddom skolas elever anvisas en ny närskola. Nämnden diskuterar även SFP:s initiativ till språkbad i Forsby och får ta del av Move!-testresultaten i Lovisa.