Digilärstigen lanseras i skolorna i Lovisa med en Digitemadag 17.3.2023

Digilärstigen är ett nytt stödredskap för lärare inom den grundläggande utbildningen i Lovisa. Med hjälp av stödredskapet kan lärarna lättare hantera digitalitet i undervisningen. Med Digilärstigen vet också eleverna klarare vad de har rätt att lära sig. Digilärstigen blir en del av vardagen i alla grundläggande utbildningens skolor i Lovisa och användningen av redskapet inleds på allvar under våren. Som startskott för förankringen hålls en digitemadag i skolorna 17.3.2023. Under dagen deltar eleverna i tre lektioner, vars tema är antingen digital kompetens, medialitteracitet eller programmering.

Barnen får nu hitta på namn åt en ny gata!

Nog med tråkiga vuxenpåhitt! Nu vill Lovisa stad ha förslag från barn i åldern 1–6 år. Vad borde den nya gränden heta som planeras norr om det kommande daghemmet på det gamla banområdet? Låt kreativiteten flöda och be en tråkig (eller rolig) vuxen hjälpa dig att lämna in ditt kanonförslag.

Dockteaterkonstnär Iida Vanttaja förtrollar i Lovisa på lördagen 11.2.

11.2. klockan 13.00 Iida Vanttaja: Vuori joka rakasti lintua - Berget som älskade en fågel
Biljetter 6 €/st., Kino Marilyn www.kinomarilyn.fi.
Föreställningen lämpar sig för alla åldrar. Rekommendation 4–12 år. Längd cirka 35 min.

Föreställningen är på finska, men det är möjligt att få textdelarna i svensk översättning.

Ungdomsfullmäktige bjuder in till en kväll om förebyggande av mobbning 13.2.2023 – Tommy Hellsten deltar

Lovisas ungdomsfullmäktige bjuder in elever, vårdnadshavare och andra intresserade Lovisabor till ett infotillfälle om förebyggande av mobbning måndag 13.2 klockan 18 i Lovisavikens skola, Brandensteinsgatan 27B. Kvällen inleds med ungdomarnas egna observationer och råd för att förebygga mobbning. Sen talar terapeuten Tommy Hellsten om hur mobbning påverkar den unga. Det finns också tid för frågor och diskussion.

Föreslå något som Lovisa behöver – staden förverkligar den populäraste idén med 20 000 euro

Lovisa stad prövar nu för första gången på deltagande budgetering, där invånarna på ett nytt sätt kan påverka det hur de gemensamma skattemedlen används. Till en början ber man att invånarna inlämnar förslag till hurdana projekt budgetmedlen på 20 000 euro kunde användas. Förslag kan inlämnas fram till 28.2.2023. Efter idéskedet bedömer sakkunniga hur genomförbara förslagen är. De förslag som man konstaterar att fyller de ställda kraven, publiceras senast i början av sommaren, då invånarna kan rösta på vilket projekt de vill att ska genomföras.

Barnens kulturveckor i Lovisa 5–26.2.2023

Barnens kulturveckor firas 5–26.2.2023 redan för 41 gången, i år med temat natur och miljö.

På menyn står en mångsidig dukning av kultur- och konstprogram i form av uppträdanden, verkstäder och evenemang i Kymmenedalen och Lovisa. Det finns program som är öppet för alla, men också olika verkstäder som erbjuds direkt till skolorna.

Vegetariskt alternativ erbjuds åt alla elever i Lovisa

Från och med 16.1.2023 kan eleverna i Lovisa välja mellan två huvudrättsalternativ av vilka den ena är vegetarisk. Dessutom erbjuds växtbaserad mjölkdryck åt alla. Lovisa stads kostserviceschef Annika Kuusimurto har turnerat i skolorna för att diskutera bland annat den kommande förnyelsen med eleverna.