Varda

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa (540/2018).

Valkon päiväkodin ehdotetaan siirtyvän väistötiloihin

Valkon päiväkodissa tehdyssä kuntotutkimuksessa on ilmennyt entistä laajempia tiivistys- ja korjaustarpeita. Tutkimuksen ja ympäristöterveydenhuollon lausunnon perusteella tilapalvelut ehdottaa, että pidemmällä tähtäimellä päiväkoti siirtyy väistötiloihin tai uusiin tiloihin. Kasvatus- ja sivistyslautakunta käsittelee korvaavia tiloja 28.9.2022 talousarviokäsittelyn yhteydessä. Korvaavat tilat pyritään sisällyttämään talousarvioon, jota kaupunginvaltuusto käsittelee joulukuussa.

Loviisan malli – hauskaa harrastaa – Maksutonta kerhotoimintaa tarjolla kaikille Loviisan koululaisille

Loviisan kaupunki on ollut mukana valtakunnallisessa harrastamisen Suomen malli -hankkeessa jo muutaman vuoden. Hankkeen päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.

Suomen mallissa yhdistyvät lasten ja nuorten kuuleminen harrastustoiveista, olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen koordinoiminen sekä koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö.

Suomen mallin kohderyhmänä ovat perusopetuksen vuosiluokkien 1–9 sekä lisäopetuksen oppilaat. Tavoitteena on juurruttaa Suomen malli pysyväksi toimintatavaksi kunnissa.

Isnäs skolan uudet tilat vihittiin käyttöön

Isnäs skolan uudet tilat vihittiin käyttöön juhlallisin menoin. Tilaisuuteen kuului rehtorin puhe, kaunis viuluesitys, mehumaljojen nosto sekä tietysti nauhan leikkaaminen. Avajaisiin osallistuivat Isnäs skolan sekä Isnäsin koulun oppilaat, henkilökunta ja vanhempia.

Loviisan varhaiskasvatus osallistuu liikkumis-, ruutuaika- ja unitutkimukseen

Loviisan varhaiskasvatus on mukana SUNRISE Finland -tutkimuksessa. Tutkimus on osa kansainvälistä tutkimusta, joka kartoittaa, kuinka 3- ja 4-vuotiaat ympäri maailman täyttävät Maailman terveysjärjestön (WHO) varhaisvuosien liikkumis-, ruutuaika- ja unisuositukset. Suomessa tutkimuksen rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö, ja sitä koordinoi Folkhälsanin tutkimuskeskus.

Loviisan leikkipuistoille on tehty vuositarkastus ja parempi verkkosivu

Loviisassa on yhteensä 21 leikkipuistoa. Kaikissa puistoissa on nyt suoritettu talven jälkeen vuositarkastus. Vaikka yksittäisten leikkivälineiden varaosia vielä odotellaan, kaikki välineet ovat sellaisessa kunnossa, että niillä voi vapaasti leikkiä. Lisäksi puistojen tietoja osoitteessa loviisa.fi/leikkipuistot on päivitetty lisäämällä kuvia ja paremmat kuvaukset.