Loviisan kaupunki haluaa edistää loviisalaisten työllistymistä entistä tehokkaammin

Loviisan kaupungin elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta on päättänyt 16.2.2023 kokouksessaan seuraavaa:
Loviisan kaupunki haluaa edistää loviisalaisten työllistymistä entistä tehokkaammin ja laajemmin. Loviisa-lisän myöntämisen ehtoja on päivitetty vastaamaan paremmin loviisalaisten työllistymistä. Loviisa-lisää laajennettiin koskemaan myös oppisopimuksia, niihin kohdistuvalla Kohtaanto-lisällä.

Arvokas työ näkyväksi – Loviisan kaupunki valitsi Vuoden työntekijät ja Vuoden työyhteisöt

Loviisan kaupungin Vuoden työntekijöiksi 2022 on valittu sivistys- ja hyvinvointikeskuksesta siivooja Malgorzata Drabarz, opinto-ohjaaja Maria Rosenlöf ja kirjastonhoitaja Riitta Leutola sekä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksesta kaavoittaja Sisko Jokinen.

Vuoden työyhteisöiksi valittiin sivistys- ja hyvinvointikeskuksesta Harjurinteen koulu ja Loviisan lukio sekä kaupunginkansliakeskuksesta Lovinfo/arkisto. Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen Vuoden työyhteisö on koko keskus, jossa on vuoden mittaan tehty paljon työyhteisön kehittämistyötä.

Ehdota jotain mitä Loviisa tarvitsee – kaupunki toteuttaa suosituimman idean 20 000 eurolla

Loviisassa kokeillaan nyt ensimmäistä kertaa osallistuvaa budjetointia, jossa asukkaat voivat uudella tavalla vaikuttaa siihen miten yhteisiä verovaroja käytetään. Asukkailta pyydetään nyt ensiksi ehdotuksia millaisiin projekteihin 20 000 euron budjettivaroja voisi käyttää. Ehdotuksia voi jättää 28.2.2023 asti. Ideavaiheen jälkeen asiantuntijat arvioivat ehdotusten toteuttamiskelpoisuuden. Ehdotukset, jotka todetaan täyttävän asetetut vaatimukset, julkaistaan viimeistään alkukesästä, jolloin asukkaat pääsevät äänestämään toteutettavaa projektia.

Järjestä tapahtuma – Loviisan kaupunki kilpailuttaa Asuntomessujen tapahtuma-alueet

Loviisan kaupunki tarjoaa tapahtumajärjestäjille mahdollisuuden varata paikan tapahtuma-alueilta Tori ja Vanha ranta Asuntomessujen ajalle 7.7.–6.8.2023. Torialueella voi aloittaa jo torstaina 22.6.2023, jos haluaa. Torialue on tarkoitettu tapahtuma- ja oleskelualueeksi, jossa on ohjelmaa ja ruokapalveluita. Vanha ranta soveltuu parhaiten tori- ja markkinakauppiastoimintoihin.