Metsänhoitotöitä marraskuusta 2022 alkaen Määrlahdessa

Loviisan kaupungin puisto-osasto suorittaa marraskuusta 2022 alkaen pienimuotoisia metsänhoitotöitä Määrlahdessa Saaristotien ja Peikkovuorentien välisellä alueella. Metsätöitä tehdään pieni alue kerrallaan. Työmaa-alue eristetään nauhalla, ja sinne on pääsy kielletty.

Koko kunnan kattava uusi korkeusjärjestelmä ja kartta-aineisto

Loviisa siirtyy N2000-korkeusjärjestelmään helmikuun 2021 viimeisellä viikolla. N2000-järjestelmä on ensimmäinen koko kaupungin kattava, yhtenäinen korkeusjärjestelmä. Muutos näkyy tulevissa asemakaavoissa ja kaupungin karttapalvelun kartoissa. Uusi korkeusjärjestelmä vaikuttaa muun muassa rakentamiseen. Missä tahansa toiminnassa, jossa hyödynnetään maaston korkeustietoa, on hyvä ottaa huomioon korkeusjärjestelmän muutos.