Aktuella utbildningsprojekt

De här utbildningsprojekten är aktuella inom för- och grundskoleundervisningen och gymnasierna i Lovisa.

Sikta mot stjärnorna stöder särskilt begåvade elever

Lovisa stad har inlett ett projekt som stöder barn och unga som har en särskild begåvning. Sikta mot stjärnorna drivs av två utvecklare som kunde anställas tack vare ett betydande stöd från Utbildningsstyrelsen. Av projektets kostnader på 168 000 euro består 150 000 av stöd från Utbildningsstyrelsens spetsprojekt Innovationer och försök inom grundläggande utbildning 2018.

Utvecklarna hjälper lärarna att hitta och lyfta fram barn och unga med en begåvning inom ett skolämne, idrott eller ett praktiskt ämne. Eleven kan också ha en särskild social begåvning.

Särskilt begåvade barn och unga är inte nödvändigtvis eleverna med de bästa betygen. Begåvade barn riskerar att underprestera och blir frustrerade för att de inte får tillräckliga utmaningar i skolan. De kan vara framgångsrika, kreativa, osynliga, arga eller till och med avhoppare. Det ena utesluter inte det andra: en elev kan vara mycket begåvad i ett ämne men behöva stödundervisning i ett annat. Målet är att få eleverna att bli motiverade, få en känsla av att lyckas och finna sin plats.

Sikta mot stjärnorna riktar sig till finsk- och svenskspråkiga elever i förskolan och grundskolan. Utvecklarna är knutna till projektet till hösten 2019 och hela projektet avslutas i slutet av 2019. Då ska Lovisa stad ha en omsorgsfull och genomtänkt struktur för hur elever med särskild begåvning kan stödas i undervisningen.