Stöd för lärande och elev- och studerandevård

Stödet för inlärning och för skolgång baserar sig på en trestegsmodell där stödformer och stödstrukturer förstärks gradvis.

Stödnivåerna är

  • allmänt stöd
  • intensifierat stöd
  • särskilt stöd.

Studerandevården erbjuder barnen och ungdomarna hälsovårds-, skolkurators- och skolpsykologtjänster.