Semestertider inom småbarnspedagogiken

Verksamhetsperioderna inom småbarnspedagogiken är 1.8-23.12 och 2.1-30.6.

Under jullovet och i juli anordnas småbarnspedagogik i dejourerande daghem. Antalet öppna daghem beaktas i förhållande till behovet av småbarnspedagogik.

Under jullovet och juli månad får vårdnadshavarna kompensation i avgiften för de på förhand anmälda dagarna som reservvård inte behövs. En förfrågan skickas till vårdnadshavarna om behovet av reservdagvård under juli månad och jullovet. Den sista returneringsdagen för förfrågan är 15.5 vad gäller sommarlovet och 30.11 vad gäller jullovet.

Närmare information om detta finns på enheternas peda.net-sidor.