Vattenhammaren i Strömfors bruk fungerar igen

Från och med mitten av augusti kommer Finlands enda fungerande vattendrivna smideshammare att snurra i Strömfors bruk. Den unika vattenhammaren har genomgått en renovering under sommaren och återinvigdes på onsdagen av stadsdirektör Jan D. Oker-Blom. Smidesuppvisningar med hammaren hålls klockan 12–14 lö 18.8, 25.8 och på söndag 26.8.

Detaljplanförslag till påseende och en stranddetaljplan aktualiserad

Förslaget till ändring av detaljplan, stadsdel 20 Liljendal, kvarteret 10, Sävträsk (Krogarvägen/Dunkavägen), finns offentligt framlagt 15.3.–15.4.2018. Till handlingarna kommer du här. Medelst tekniska nämndens beslut har följande stranddetaljplan aktualiserats: – Stranddetaljplan, Tjuvö, Teerimäki Programmen för deltagande och bedömning, som berör…

Maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukainen päätös