Lapsiystävällinen kunta – Loviisan kaupunki kysyy lapsilta ja nuorilta turvallisuudesta ja hyvinvoinnista

Loviisan kaupunginvaltuusto päätti 21.11.2018 hakea Lapsiystävällinen kunta -toimintamallin kehittämistyöhön. Suomen Unicef on hyväksynyt Loviisan kaupungin yhteistyökumppanikseen. Lapsiystävällinen kunta -malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja UNICEFin kansainväliseen Child Friendly Cities -malliin. Lasten oikeuksien sopimus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita lapsia ja nuoria.

Kouluruoka jaetaan etäopetuksessa oleville oppilaille

Perusopetuksen luokka-asteilla 7–9 ja lukioissa siirrytään 12.4.2021 etäopetuksesta vuorotteluopetukseen, eli vuorottelemaan lähi- ja etäpetusta siten, että koulussa voi olla kerralla enintään kaksi kolmasosaa oppilaista ajalla 12.4.–7.5.2021.

Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta: Haddom skolan koulurakennusta ei korjata, koulutoiminnan osalta selvittämistä jatkettava

Loviisan kaupungin elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta päätti 25.3.2021, että kaupunki ei ryhdy korjaamaan Haddom skolan koulurakennusta korkeiden kustannusten vuoksi. Lautakunnan mukaan koulutoiminnan osalta on kuitenkin selvitettävä muita vaihtoehtoja, kuten alueella olevan päiväkodin hyödyntämistä. Jatkovalmistelu siirtyy koulutuksen järjestäjälle, Loviisan kaupungin sivistys- ja hyvinvointikeskukselle.