Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelijat aloittavat työnsä

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) on asetettu Porvoon kaupunginhallituksen toimesta. Väliaikainen valmistelutoimielin kokoontui ensimmäisen kerran tiistaina 24.8.2021 ja valitsi puheenjohtajakseen Porvoon kaupungin sosiaali- ja terveysjohtaja Ann-Sofie Silvennoisen ja varapuheenjohtajakseen Sipoon sosiaali- ja terveystoimenjohtaja Leena Kokon.

Haddom skola siirtyy Generalshagens skolan yhteyteen ensi lukuvuodeksi

Haddom skolan koulutoiminta siirtyy lukuvuodeksi 2021–2022 Loviisan keskustassa sijaitsevan Generalshagens skolan yhteyteen omana yksikkönään. Osa oppilaista saa opetusta Generalshagens skolan ensimmäisessä kerroksessa ja osa koulun pihaan siirrettävässä parakkirakennuksessa. Kasvatus- ja sivistyslautakunnan ruotsinkielinen koulutusjaosto päätti asiasta yksimielisesti 29.6.2021 esittelijän muutetun ehdotuksen mukaisesti.

Esitys ruotsinkieliselle koulutusjaostolle: Haddom skola Tekstiilitaloon lukuvuodeksi 2021–2022

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan ruotsinkielinen koulutusjaosto käsittelee 29.6.2021 Haddom skolan koulutoiminnan järjestämistä. Päätösesityksen mukaan Haddom skolan oppilaille annettaisiin opetusta Kuggomin perinnekeskuksen Tekstiilitalon tiloissa lukuvuoden 2021–2022 ajan. Ratkaisevaa on kuitenkin rakennuksesta tilatun kuntokartoituksen tulos, jonka on luvattu valmistuvan viikolla 25.