Loviisan kaupunki haluaa edistää loviisalaisten työllistymistä entistä tehokkaammin

Loviisan kaupungin elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta on päättänyt 16.2.2023 kokouksessaan seuraavaa:
Loviisan kaupunki haluaa edistää loviisalaisten työllistymistä entistä tehokkaammin ja laajemmin. Loviisa-lisän myöntämisen ehtoja on päivitetty vastaamaan paremmin loviisalaisten työllistymistä. Loviisa-lisää laajennettiin koskemaan myös oppisopimuksia, niihin kohdistuvalla Kohtaanto-lisällä.

Loviisan kulttuurikylpy – SKAPA-hanke alkaa

Loviisan kaupungin kulttuuripalveluille on myönnetty 80 000 euroa Svenska kulturfondenin SKAPA-hankerahaa vuodelle 2023. Tarkoitus on kartoittaa mahdollisuuksia lisätä lasten ja nuorten osallistujamäärää taidekasvatuksessa ja samalla nostaa esille taidekasvatuksen osuutta varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Loviisan kulttuurikylpy ja SKAPA-hanke pyrkii vahvistamaan lasten ja nuorten hyvinvointia parantamalla taidekasvatuksen saatavuutta niin, että mahdollisimman moni lapsi ja nuori voisi osallistua taideopetukseen.

Minkälainen on tulevaisuuden Loviisa kestävän kehityksen ja vihreän infrastruktuurin näkökulmasta?

Loviisan kaupungin elinkeino- ja infrastruktuurikeskus järjestää vihreää infrastruktuuria koskevan tiedotus- ja koulutustilaisuuden 18.4.2023 klo 16.30–18.30 Seurahuoneella.

Vihreä infrastruktuuri lisää kaupunkialueiden ilmastokestävyyttä ja auttaa kaupunkeja sopeutumaan muuttuvan ilmaston haasteisiin. Vihreä infrastruktuuri sisältää sekä luonnontilaiset alueet, kuten metsät ja purot, että rakennetut viheralueet, kuten puistot, viherkatot ja hulevesirakenteet.

Loviisan kaupunki haluaa tukea yhdistyksiä ympäristön suojelussa – Avustusten haku on käynnissä!

Loviisan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää avustuksia rekisteröityneille yhdistyksille ympäristöä suojeleviin kehittämiskohteisiin. Avustuksella halutaan auttaa mahdollisimman monia yhdistyksiä toteuttamaan ympäristöä suojelevaa toimintaa ja kehittämään sitä. Se voi liittyä esimerkiksi tiedon jakamiseen ympäristön tai lähiluonnon monimuotoisuudesta – luennot, tutkimukseen ympäristöstä tai vaikkapa kukkakeitaan rakentamisesta pölyttäjiä varten. Vesistöistä on myös huolehdittava, joten avustusta voi hakea esimerkiksi järven kunnostamiseen. Myös haitallisen vieraslajin kitkemistalkoisiin voi saada avustusta. (Kuvassa)

LovLuotsin uusi logo symboloi vapautta valita oma polkunsa

LovLuotsi – Nuorten työpaja sai oman logon. Uusi logo henkii nuorten työpajan toimintaa. Se symboloi vapautta valita oma polkunsa LovLuotsin vahvistavassa ohjauksessa, jossa korostuu merkityksellisyys sekä nuorten elämänhallinnan vahvistaminen ja, jossa saa valmiuksia työelämään.