Oikaisuvaatimus

Kunnanhallituksen ja lautakunnan ja niiden alaisten toimielinten ja viranhaltijoiden päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Hallintovalitus

Kunnan viranomaiset ja viranhaltijat tekevät paljon päätöksiä erityislakien nojalla. Erityislainsäädännön muutoksenhakua koskevat säännökset menevät kuntalain säännösten edelle.

Muutoksenhaku

Muutosta kunnallisiin päätöksiin voi hakea eri tavoin. Valitusmuoto riippuu siitä, mistä päätöksestä on kyse.