Loviisan kulttuurikylpy – SKAPA-hanke alkaa

Loviisan kaupungin kulttuuripalveluille on myönnetty 80 000 euroa Svenska kulturfondenin SKAPA-hankerahaa vuodelle 2023. Tarkoitus on kartoittaa mahdollisuuksia lisätä lasten ja nuorten osallistujamäärää taidekasvatuksessa ja samalla nostaa esille taidekasvatuksen osuutta varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Loviisan kulttuurikylpy ja SKAPA-hanke pyrkii vahvistamaan lasten ja nuorten hyvinvointia parantamalla taidekasvatuksen saatavuutta niin, että mahdollisimman moni lapsi ja nuori voisi osallistua taideopetukseen.

Kyläillat

Kyläilloissa kaupungin työntekijät jalkautuvat kylille tapaamaan ja keskustelemaan kyläläisten kanssa. Illoissa esitellään myös kylän ja kaupunkiorganisaation ajankohtaisia asioita. Kyläillat kiertävät Loviisan kyliä vuorotellen, ja niitä järjestetään 2–4 vuodessa.

Loviisalaiset ehdottivat 125 eri käyttökohdetta 20 000 eurolle

Loviisassa kokeillaan ensimmäistä kertaa osallistuvaa budjetointia. Loviisalaisia pyydettiin helmikuussa ehdottamaan mihin 20 000 euroa voisi tällä budjettivuodella käyttää. Ehdotuksia tuli 230 kappaletta. Kun hyvin samanlaiset ehdotukset niputettiin yhteen, työryhmälle jäi 125 eri ehdotusta käsiteltäväksi. Työryhmä kiittelee ehdotuksien määrää, laatua ja monipuolisuutta!

Lapset saavat nyt keksiä nimen uudelle kadulle!

Riittää jo tylsät aikuisten jutut! Nyt Loviisan kaupunki haluaa ehdotuksia 1–6-vuotiailta lapsilta. Mikä olisi hyvä nimi vanhalle rata-alueelle tulevan päiväkodin pohjoispuolelle suunnitellulle uudelle kujalle? Anna luovuutesi virrata ja pyydä tylsää (tai hauskaa) aikuista auttamaan sinua lähettämään superehdotuksesi.