Enskilda vägar

Anvisningar om ansökan om bidrag till enskilda vägar år 2022.

Ansökan om grundförbättringsbidrag 2023 inlämnas senast 5.8.2022 klockan 14.

Grunder för bidrag till enskilda vägar 2022-23

Infobrev 6-2022 Välskötta vägar; information om bidrag

Välskötta vägar Info 1. 3.3.2022

Brev åt väglagen 1-2022

Ansökan om bidrag för underhåll av enskild väg 2022 inlämnas senast 8.4.2022 klockan 14.

Aktuellt

Nytt projekt i Lovisa lyfter fram de enskilda vägarnas betydelse – Aktiva väglag och välskötta vägar ger landsbygden livskraft

Lovisas landsbygdsenhet har under landsbygdsnämnden startat projektet Välskötta vägar i Lovisa 2022–2023.

Lovisas landsbygdsenhet satsar på rådgivning till väglagen och uppmuntrar dem att sköta och förbättra de enskilda vägarna. Landsbygdsenheten informerar och ger råd hur förbättringsprojekt startas, finansieras och genomförs. Det sker genom att ordna utbildningar och genom att informera väglagen per brev, e-post, lokala tidningar, sociala medier och internet. Projektet genomförs på finska och på svenska. För projektet beviljas statsbidrag.

Ytterligare uppgifter:

landsbygdsombudsman Carolina Sjögård, tfn 0440 555 338

Annat

Den nya lagen om enskilda vägar trädde i kraft 1.1.2019. Länk till lagen: https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2018/20180560

Den nya lagen kräver att de enskilda väglagen anmäler uppgifter om den enskilda vägen till lantmäteriverket samt till Väylä (Digiroad).

Länk till lantmäteriverkets anmälan: https://www.maanmittauslaitos.fi/sv/lomakkeet/tiekunnan_yhteystiedot_
Länk till Trafikledsverket; anmälan till Digiroad här: Anmälning av uppgifter om enskilda vägar i Digiroad

Lantmäteriverkets publikation (2019) angående vägenhetsberäkning för enskild väg (på finska) Yksityistien tieyksiköinti.pdf

På Suomen Tieyhdistys hemsidor hittas information om enskilda vägar (på finska)
https://www.tieyhdistys.fi/

Information om ansökan om statsbidrag för förbättring av väg https://www.ely-keskus.fi/sv/yksityisteiden-parantamisen-avustaminen