Enskilda vägar

Anvisningar om ansökan om bidrag till enskilda vägar år 2021.

Ansökan om bidrag för underhåll av enskild väg 2021 inlämnas senast 9.4.2021 klockan 14.

Ansökan om grundförbättringsbidrag 2022 inlämnas senast 6.8.2021 klockan 14.

Aktuellt

Den nya lagen om enskilda vägar trädde i kraft 1.1.2019. Länk till lagen: https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2018/20180560

Den nya lagen kräver att de enskilda väglagen anmäler uppgifter om den enskilda vägen till lantmäteriverket samt till Väylä (Digiroad).

Länk till lantmäteriverkets anmälan: https://www.maanmittauslaitos.fi/sv/lomakkeet/tiekunnan_yhteystiedot_
Länk till Trafikledsverket; anmälan till Digiroad här: Anmälning av uppgifter om enskilda vägar i Digiroad

Annat

Lantmäteriverkets publikation (2019) angående vägenhetsberäkning för enskild väg (på finska) Yksityistien tieyksiköinti.pdf

På Suomen Tieyhdistys hemsidor hittas information om enskilda vägar (på finska)
https://www.tieyhdistys.fi/