Enskilda vägar

I Lovisa finns ca 150 organiserade väglag som sköter om ca 400 km enskilda vägar.

Lovisa stads understöd för enskilda vägar 2023-24

Lovisa stads bidrag till enskilda vägar ansöks fr.o.m. 1.2.2023 elektroniskt i tjänsten Tiekuntarekisteri.fi. Varje väglag får ett eget användarnamn och lösenord.  Användarnamn och lösenord skickas per post åt väglagets kontaktperson i slutet av januari. Det är också möjligt att ansöka om bidrag på pappersblankett.

Logga in till elektronisk ansökan på adressen https://loviisa.tiekuntarekisteri.fi

Ansökan om bidrag för underhåll av enskild väg 2023 inlämnas senast 6.4.2023

Ansökan om grundförbättringsbidrag för enskilda vägar 2024 inlämnas senast 4.8.2023

Grunder för bidrag till enskilda vägar 2023 – 2024

Pappersblankett för ansökan om underhållsbidrag för enskildväg -23

Pappersblankett för ansökan om grundförbättringsbidrag för enskildväg -24

Välskötta vägar i Lovisa 2022-23; Infokvällar om understöd och elektronisk ansökan

  • Infokväll tema Understöd för enskilda vägar och elektronisk ansökan

onsdag 15.2.2023 kl.18.00 – 19.00 via Teams/ (på landsbygdsenheten för max 10 pers.)

  • Info-ilta teemana Yksityistieavustukset ja sähköinen haku

torstaina 16.2.2023 klo 18.00 – 19.00 Teamsin välityksellä/ (maaseututoimella max 10 hengelle)

Carolina Sjögård berättar om Lovisa stads understöd för enskilda vägar och förevisar hur man ansöker om bidrag elektroniskt. Jaakko Kärnä från Nylands NTM-central berättar om statsbidrag för enskilda vägar.

Inbjudan till infokvällarna har skickats till väglagens kontaktpersoner. Om du är intresserad av att delta ska du anmäla dig till adressen yksityistiet@loviisa.fi senast 14.2.2023.

Brev åt väglagen i Lovisa Info 1-2023 16.1.2023

Infobrev 12-2022 åt väglagena Inför år 2023

Statsbidragen för enskilda vägar höjs 1.1.2023

Den 8 december 2022 utfärdade statsrådet en förordning om en temporär ändring av förordningen om enskilda vägar för åren 2023–2025. Under dessa tre år kan väglag få statsunderstöd bland annat för att förbättra enskilda vägar med en större understödsprocent än för närvarande.

Statsunderstödets maximibelopp stiger 1.1.2023 enligt följande:

– sedvanliga vägförbättringsobjekt 50 % → 70 %

– de mest betydande broobjekten 75 % → 85 %

Mera information: Statsbidrag för enskilda vägar – ely – ELY-keskus

Projektet Välskötta vägar i Lovisa 2022-23

Projektet i Lovisa lyfter fram de enskilda vägarnas betydelse – Aktiva väglag och välskötta vägar ger landsbygden livskraft

Lovisas landsbygdsenhet har under landsbygdsnämnden startat projektet Välskötta vägar i Lovisa 2022–2023.

Lovisas landsbygdsenhet satsar på rådgivning till väglagen och uppmuntrar dem att sköta och förbättra de enskilda vägarna. Landsbygdsenheten informerar och ger råd hur förbättringsprojekt startas, finansieras och genomförs. Det sker genom att ordna utbildningar och genom att informera väglagen per brev, e-post, lokala tidningar, sociala medier och internet. Projektet genomförs på finska och på svenska. För projektet beviljas statsbidrag.

Infobrev 6-2022 Välskötta vägar; information om bidrag

Välskötta vägar Info 1. 3.3.2022

Brev åt väglagen 1-2022

Ytterligare uppgifter: landsbygdsombudsman Carolina Sjögård, tfn 0440 555 338

Annat

Lagen om enskilda vägar (1.1.2019). Länk till lagen: https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2018/20180560

Den nya lagen kräver att de enskilda väglagen anmäler uppgifter om den enskilda vägen till lantmäteriverket samt till Väylä (Digiroad).

Länk till lantmäteriverkets anmälan: https://www.maanmittauslaitos.fi/sv/lomakkeet/tiekunnan_yhteystiedot_
Länk till Trafikledsverket; anmälan till Digiroad här: Anmälning av uppgifter om enskilda vägar i Digiroad

Lantmäteriverkets publikation (2019) angående vägenhetsberäkning för enskild väg (på finska) Yksityistien tieyksiköinti.pdf

På Suomen Tieyhdistys hemsidor hittas information om enskilda vägar (på finska)
https://www.tieyhdistys.fi/

Information om ansökan om statsbidrag för förbättring av väg https://www.ely-keskus.fi/sv/yksityisteiden-parantamisen-avustaminen