Enskilda vägar

Understöd till enskilda vägar år 2020:

Ansökan om bidrag för underhåll av enskild väg 2020:

Ansökan om grundförbättringsbidrag 2021:

 

AKTUELLT:

Den nya lagen om enskilda vägar trädde i kraft 1.1 2019. https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2018/20180560
Den nya lagen kräver att de enskilda väglagen anmäler uppgifter om den enskilda vägen till lantmäteriverket https://www.maanmittauslaitos.fi/sv/lomakkeet/tiekunnan_yhteystiedot_
och till Väylä (Digiroad) https://vayla.fi/web/sv/oppna-data/digiroad/enskilda-vagar-i-digiroad

ANNAT:

Lantmäteriverkets publikation (2019) angående vägenhetsberäkning för enskild väg (på finska)
Yksityistien tieyksiköinti – Maanmittauslaitos

På Suomen Tieyhdistys hemsidor hittas information om enskilda vägar (på finska)
https://www.tieyhdistys.fi/