Skolnätsutredningen

På den här sidan kan du bekanta dig med den utredning av skolverksamheten som Lovisa stad lät göra 2016. Beslut som gäller stadens skolnät i framtiden grundar sig på utredningen.

Utredningen och bilagorna är i pdf-format.

Skolnätsutredningen:

Helhetsutredning för skolverksamheten 2016-2021

Bilagor:

Bilaga 1a: Underhållsplan på långsikt PTS för skolorna 2016-2024

Bilaga 1b: Underhållsplan på långsikt PTS för skolorna åren 2016-2024 skolnätet

Bilaga 2: Uppskattning av renoveringsskuld i skolorna

Bilaga 3: Uppskattning av grundreparationskostnader i skolorna (på finska) uppdatering-20160113

Bilaga 4: Elevupptagningsområden

Bilaga 5: Underhållsplan på långsikt PTS för daghem 2016-2024

 

Elevstatistik 2015:

Svenskspråkiga skolor

Finskspråkiga skolor

 

Annat bakgrundsmaterial:

SKB IVA Helhetsutredning för skolverksamheten 2016-2021

LSS granskning av projektalternativ (på finska)