Privat småbarnspedagogik

I Lovisa stad finns en familjedagvårdare som sköter barn i sitt eget hem.

Verksamheten för privata producenter övervakas av staden och samma lagar gäller för den privata verksamheten som för de kommunala enheterna. Också inom den privata småbarnspedagogiken följer man Lovisa stads plan för småbarnspedagogik.

Hör dig för och ansök om plats direkt hos den privata vårdaren.

Kontaktuppgifter

Familjedagvårdare Nina Koskinen

  • vårdtider klockan 6.00–17.00
  • finskspråkig, tar också svenskspråkiga barn.

Cedervägen 2
07700 Forsby såg
tfn 040 716 4986

Stöd för privat vård och kommuntillägg till stödet

Serviceproducenten bestämmer själv avgiften för en plats inom den privata småbarnspedagogiken. Du kan ansöka från Folkpensionsanstalten (FPA) stöd för privat vård och kommuntillägg till stödet. FPA betalar ut kommuntillägg för barn i heltidsvård. Kommuntillägg för barn i deltidsvård betalas ut av Lovisa stad. Ansökningsblanketten fås av familjedagvårdaren.

Kommuntillägg betalas inte för juli.

Kommuntillägg utbetalas på följande grunder:

  • Familjen har beviljats FPA:s stöd för privat vård.
  • Kommuntillägg till stödet av privat vård beviljas inte under föräldrapenningsperioden. Med föräldrapenningsperioden avses den period då moderskapspenning, särskild moderskapspenning, faderskapspenning och föräldrapenning utbetalas.
  • Kommuntillägg betalas åt en av staden godkänd producent av privata småbarnspedagogiktjänster eller till en privat vårdare som familjen har ingått ett arbetsavtal med.
  • Kommuntillägget för ett barn som är heltid inom småbarnspedagogiken är månatligen 225 euro för privata familjedagvårdare eller för en privat vårdare som familjen har ingått ett arbetsavtal med och 300 euro för privata gruppfamiljedaghem eller daghem.
  • Kommuntillägget för ett barn i deltid (under 25 veckotimmar) inom småbarnspedagogiken är månatligen 112,50 euro för privata familjedagvårdare och 150 euro för privata gruppfamiljedaghem eller daghem.