Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen talousarvion eteneminen ja tietopyyntöihin vastaaminen

Kaupungin valmistelemat säästötoimet mahdollisine koulujen ja päiväkotien lakkauttamisineen herättävät eri tahojen edustajissa runsaasti kysymyksiä. Sivistys- ja hyvinvointikeskuksessa valmistellaan tällä hetkellä vuoden 2020 talousarviota. Vasta kun kaupunginvaltuusto on marraskuussa 2019 tehnyt päätökset määrärahoista, alkaa mahdollinen lakkauttamisprosessi, joka käsitellään erikseen ja siten, että asianosaisilla on vielä todellinen mahdollisuus vaikuttaa lopputulokseen.