Metsänhoitotöitä marraskuusta 2022 alkaen Määrlahdessa

Loviisan kaupungin puisto-osasto suorittaa marraskuusta 2022 alkaen pienimuotoisia metsänhoitotöitä Määrlahdessa Saaristotien ja Peikkovuorentien välisellä alueella. Metsätöitä tehdään pieni alue kerrallaan. Työmaa-alue eristetään nauhalla, ja sinne on pääsy kielletty.

Reserviläiset harjoittelevat Loviisassa 15.–16.10.2022

Kaartin jääkärirykmentti järjestää Puolustusvoimien johtaman vapaaehtoisen harjoituksen Loviisan ja Keravan alueilla 14.-16.10.2022. Loviisassa harjoitellaan 15.–16.10. keskustassa torin, raviradan ja Ungernin alueilla sekä Hästholmenin parakkialueella ja sen ympäristössä. Alueet on merkitty karttoihin punaisella. Harjoitukseen osallistuu myös Itä-Uudenmaan poliisilaitos.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan katselmuskierros Tesjoelle

Loviisan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta jatkaa Loviisan taajamien julkisivukatselmuksia 5.10.2022 ja nyt vuorossa on Tesjoki. Huomiota kiinnitetään luvattomaan rakentamiseen, epäasialliseen varastointiin ja rakennusten heikkoon kuntoon. Ympäristönsuojelun kannalta huomioidaan lisäksi jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvaa haittaa ympäristölle, esimerkiksi roskaantuminen tai ympäristön pilaantumisen vaara.