Valtuustoaloitteet 2022

Tähän on kerätty vuonna 2022 jätetyt aloitteet

Kv 16.2.

Loviisan kaupunki ottaa käyttöön verovapaan polkupyöräedun

Whistleblowing-ilmoituskanavan käyttöönotto

Kv 16.3.

Enemmän joustavuutta hinnoitteluun koskien kaupungin omakotitontteja

Kv 20.4.

Demokratiaa ja osallisuutta on kehitettävä jatkuvasti

Loviisan kaupunki mukaan HINKU (Kohti hiilineutraalia kuntaa) -verkostoon

Loviisan kiinteistöjen energiatehokkuus ja -säästöt selvitettävä

Kv 15.6.

Laiturin hankinta Bästonin uimarantaan Pernajan kirkonkylään

Metsien avohakkuiden lopettaminen

Kv 16.11.

Arkiston käyttöönotto Loviisan kotisivuille

Selvitys miten oppisopimuksen suosio voidaan parantaa Loviisassa