Kasvatus- ja sivistyslautakunta

Kasvatus- ja sivistyslautakunnalla on yhdeksän jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Sen alaisuudessa toimivat suomen- ja ruotsinkieliset jaostot.

Varsinaiset jäsenet
Varajäsenet
Emmi-Liina Vakkuri-Johansson, pj KOK Anne Sokka-Tuomala
Jari Kekkonen, vpj SDP Veli-Matti Mettinen
Kerstin Häggblom RKP Miia Hento
Nina Björkman-Nystén RKP Carina Stenbacka
Thomas Rosenberg RKP Tomas Nyström
Roger Wide RKP Stefan Thesslund
Meri Lohenoja SDP Annika Lindfors
Hanna Hurtta VIHR Leena Viikari
Immo Stenberg PS Janne Immonen

 

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan kokouspäivämäärät 2022

 • 26. tammikuuta
 • 23. helmikuuta
 • 23. maaliskuuta
 • 27. huhtikuuta
 • 1. kesäkuuta
 • 22. kesäkuuta
 • 24. elokuuta
 • 28. syyskuuta
 • 26. lokakuuta
 •  23. marraskuuta
 • 15. joulukuuta

 

Loviisan kaupungin hallintosäännön mukaiset

 • tehtävät ja toimivalta (Kaupunginvaltuusto 16.6.2021 § 46. Voimassa 17.6.2021 alkaen)
29 § Kasvatus- ja sivistyslautakunnan tehtävät ja toimivalta

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan tehtävänä on varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, lukiokoulutukseen ja kansalaisopiston toimintaan liittyvien palvelujen järjestäminen.

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää

 1. perusopetuksen ja lukioiden tuntikehyksestä
 2. varhaiskasvatuksen suunnitelman ja muiden yleisten ohjeiden hyväksymisestä
 3. lasten yksityisen hoidon tuen kuntalisistä
 4. perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnitelman hyväksymisestä
 5. perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan valintaperusteista
 6. perusopetuksen oppilaaksi ottamisalueista
 7. alaistensa oppilaitosten ja esiopetuksen työ- ja loma-ajoista, pois lukien kansalaisopisto
 8. koulukuljetusten järjestämisperiaatteista
 9. kunnallisen oppilas- ja opiskeluhuoltosuunnitelman hyväksymisestä
 10. taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien hyväksymisestä.